Egyedi szoftveres
megoldások fejlesztése

Egy megfelelő célszoftver leegy­szerűsíti a munkafolyamatokat, növeli a hatékonyságot és terme­lé­keny­séget. Segítünk megvalósítani egyedi ötleteit.

Automatizálni szeretné munkafolyamatait?

Lassú, elavult rendszere helyett az Ön igényeire szabott megoldást szeretne?

Egyedi ötletei vannak, de nincs megfelelő infrastruktúrája a fejlesztéshez?

Egy megfelelő célszoftver le­egy­sze­rű­sí­ti a munka­folya­ma­tokat, nö­ve­li a ha­té­kony­sá­got és ter­me­lé­keny­sé­get. Egy egyszeri befektetés hamar megtérül, és profitot termel. Tapasztalt fejlesztőcsapatunk segít meg­va­ló­sí­ta­ni e­gye­di öt­le­te­it. Munkánk során a leg­mo­der­nebb tech­no­ló­gi­á­kat al­kal­maz­zuk. A tervezéstől a végső megvalósításig teljes körű szolgáltatást nyújtunk.

Az egyedi szoftverfejlesztés folyamata
Tervezés
Felmérés

Első lépésként felmérjük, hogy milyen célokat szeretne megvalósítani egyedi szoftverrel, és megismerjük vállalata folyamatait

Tervezés
Specifikáció

Ügyfelünkkel együtt részletesen megtervezzük a szükséges funkciókat. Kiválasztjuk a megvalósításhoz legalkalmasabb technológiákat, és javaslatokat teszünk tapasztalataink alapján. Így készül el a részletes követelményspecifikáció.

Tervezés
Fejlesztés

Mérföldköveket tűzünk ki. Általában 2 hetes sprintekben dolgozunk agilis módszertannal. A feladatok státuszáról folyamatos visszajelzést adunk.

Tervezés
Tesztelés

A megvalósítás során folyamatosan teszteljük saját munkánkat, de a nagyobb fejlesztési ütemek átadása előtt átfogó tesztelést is végzünk.

Tervezés
Átadás

A kész szoftvert telepítjük, valamint átadjuk a fejlesztési dokumentációt. Oktatást tartunk a rendszer használatáról, és supportot biztosítunk a bevezetés gördülékenysége érdekében.